Monthly Archives: August 2018

Samo mrak ne mogu da odgovorim;dosadan,nepismen,bolestan ali i pokvarenog i kratkog jezika;izgleda da se zatvorio jer je zaista u mraku;